Abonaments per un dia

> Tiquet per 1 dia

Girocleta serveix per a desplaçar-se per la ciutat fent trajectes de mitjana durada que permeten conèixer Girona. Per això, els primers seixanta minuts de cada desplaçament s’inclouen en la tarifa d'abonament per un dia. Després de la primera hora, s’ha de pagar en funció del temps que s’utilitza. Es pot retornar la bicicleta però i de immediat agafar-ne una altre.

Tiquet per un dia, té un cost de 2€.  En cas d'excés de temps, es cobrarà 0,50€ per cada mitja hora o fracció.

En registrar-se es farà un dipòsit a la seva targeta de crèdit/dèbit de 150€ que se li retornaran a l'endemà del lloguer.
Preus, iva inclòs.
 

Tiquet d'un dia

Abonament anual

Girocleta serveix per a desplaçar-se per la ciutat fent trajectes relativament curts. Per això, els primers trenta minuts de cada desplaçament s’inclouen en la tarifa anual d’abonat/da. Després de la primera mitja hora, s’ha de pagar en funció del temps que s’utilitza, amb un màxim de dues hores.
 

> Tarifa anual d’abonat/da  -  30 € 
Inclou els primers 30 minuts de cada desplaçament

> Quota addicional a partir dels primers 30 minuts -  0,50 €
S’aplica per cada fracció de 30 minuts

Els joves empadronats a Girona, que tinguin setze anys i encara no hagin complert els disset anys, poden so.licitar la devolució de la quota de 30 €, quedant sense cost el primer any del servei.

Abonament anual

Penalitzacions per abonaments anuals

> Recàrrec per haver excedit 2 hores de trajecte. S’aplica per cada hora o fracció - 3€/h
> Baixa del servei per haver excedit 2 hores de trajecte. (després de tres avisos)
> Penalització per no retornar la bicicleta després de 24h - 150€
> Preu de substitució de targeta - 4€

Ajuntament de Girona